Stretnutie členov projektového tímu projektu APVV-17-0141 - „Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvate

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravilo medzinárodnú konferenciu ZMENA KL

Prognostický ústav SAV v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravil konferenciu -  „Verejné obstarávanie so spoločenským dopadom“

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-89524-31-0

Editorka:
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

DOI:

ISBN:
978-80-89524-35-8 (printová verzia)
978-80-89524-36-5 (online verzia)

Autor:
Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD.

DOI:

ISBN:    978-80-7144-296-7
e-ISBN:    978-80-7144-297-4

Editor:
Miroslav Štefánik et al.

DOI: