PROGNOSTICKÝ ÚSTAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská republika


IČO: 00596795
DIČ: 2021299467

+421 (2) 524 95 300

Prognostický ústav CSPV SAV

Prognostický ústav CSPV SAV

progasis@savba.sk