VEGA

14 júna, 2022

Slovensko 2030

21 novembra, 2021

Úspory energie – možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

20 novembra, 2021

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

19 novembra, 2021

Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

18 novembra, 2021

Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte

17 novembra, 2021

Malé dejiny veľkých akcií : sčítania ľudu a súpisové akcie na Slovensku v rokoch 1919 – 1950

16 novembra, 2021

CYRILICKÝ CESTOPIS Z CESTY NA FLORENTSKÝ KONCIL. Pokus o naratív.

15 novembra, 2021

Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0

14 novembra, 2021

Prínosy slovenskej migrácie

13 novembra, 2021

Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie