Prínosy slovenskej migrácie

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • Slovensko
  • VEGA 2/0151/19
  • Martina Chrančoková
  • 01.01.2019 - 31.12.2022
  • Dušana Dokupilová
  • Weibl Gabriel; Oľga Gyarfášová
  • VEGA

Téma medzinárodnej migrácie má interdisciplinárny charakter. V súčasnosti je migrácia väčšinou skúmaná kvantitatívne - štatistikami. Našou ambíciou projektu je zaplniť určité medzery v chápaní jednotlivých typoch slovenskej migrácie použitím mixu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. V osobných rozhovoroch by sme sa chceli dopátrať odpovediam na otázky: Čo Slovákom dal pobyt v zahraničí (1) z ich osobného hľadiska vnímania ľudí, systému práce a vzdelania, (2) ďalej, čo sa týka ich vedomostí a zručností a ich názor na to, (3) čo môžu ponúknuť Slovensku pri ich návrate, ale aj v prípade, že sa rozhodnú zostať v zahraničí. K tomu patrí preskúmať činitele, ktoré vplývajú na slovenskú migráciu - aké boli dôvody odchodu a návratu. V súčasnosti na Slovensku čelíme úniku mozgov, čo sa týka hlavne vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Druhým závažným problémom je cirkulácia mozgov, ktorá sa týka ľudí s nižším stupňom vzdelania. Vzorku budú tvoriť študenti vysokých škôl, nízkokvalifikovaní a vysokokvalifikovaní Slováci.

  • ÚEŠMV FSEV UK Bratislava