Hosova Kristina

Hošová Kristína, Mgr.

doktorandka FSEV UK Bratislava
Kovacova Lucia

Kováčová Lucia, Mgr.

doktorandka NHF EU Bratislava
Mlynar Martin

Mlynár Martin, Ing.

doktorand FSEV UK Bratislava
Slavikova Nikoleta

Slavíková Nikoleta, Mgr.

doktorandka FSEV UK Bratislava