Kovacova Lucia

Kováčová Lucia, Mgr.

doktorandka NHF EU Bratislava