Odborní pracovníci

 
Odborní pracovníci

Ingrid Pecháňová

  • knihovníčka
  • proginpe@savba.sk
Profil
Odborní pracovníci

Magda Snopková, Ing.

  • vedúca ekonomického úseku
  • progmsno@savba.sk
Profil
Odborní pracovníci

Igor Taldík, Mgr.

  • vedecký tajomník
  • igor.taldik@savba.sk
Profil