Adamcová Lucia Mgr.

Adamcová Lucia, Mgr.

  • ekonomický úsek
  • proglada@savba.sk

Odborní pracovníci

Pecháňová Ingrid

  • knihovníčka
  • proginpe@savba.sk

Odborní pracovníci

Snopková Magda, Ing.

  • vedúca ekonomického úseku
  • progmsno@savba.sk