Odborní pracovníci

Ingrid Pecháňová

  • knihovníčka
  • proginpe@savba.sk
Odborní pracovníci

Magda Snopková, Ing.

  • vedúca ekonomického úseku
  • progmsno@savba.sk