Absolventi

Gombitová Dagmar, Ing., PhD.

rok ukončenia 2022, absolventka študijného programu Európske štúdiá a politiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, školiteľ: Vladimír Baláž


Slavikova Nikoleta

Sláviková Nikoleta, Mgr., PhD.

rok ukončenia 2024 dizertačnou prácou s témou „Pracovná migrácia Rómov: ako ju ovplyvňuje rodina“, je absolventka študijného programu Európske štúdiá a politiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, školiteľ: Lucia Mýtna Kureková