Absolventi

Gombitová Dagmar, Ing., PhD.

rok ukončenia 2022, absolventka študijného programu Európske štúdiá a politiky Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, školiteľ: Vladimír Baláž