Medzinárodné

27 apríla, 2023

Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

12 januára, 2023

FOSI-HAZARDS – KONCEPTUALIZÁCIA A MAPOVANIE VYSTAVENIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN PRÍRODNÝM RIZIKÁM

28 septembra, 2022

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

8 septembra, 2022

INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov

14 júna, 2022

CRIS – Cooperate, reach out, integrate services

14 júna, 2022

SK-EU CALC – Zber údajov, analýzy a podpora politík pre model EÚ Calc klimatickej neutrality 2050 (Slovenská republika)

14 júna, 2022

NEXUSNET – SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

14 júna, 2022

ENTRANCES – Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

9 júna, 2022

FOSI-WASte – POSTUPY LIKVIDÁCIE ODPADU V RÓMSKYCH OSADÁCH NA SLOVENSKU. ENVIRONMENTÁLNA SPRAVODLIVOSŤ PRE MARGINALIZOVANÉ SKUPINY Z PRÁVNEHO A SOCIOLOGICKÉHO HĽADISKA

30 januára, 2022

ENIS – EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE

8 decembra, 2021

ISKILL – PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A SOCIÁLNY DIALÓG S CIEĽOM NAŠTARTOVAŤ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH

21 novembra, 2021

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií