Medzinárodné

14 júna, 2022

CRIS – Cooperate, reach out, integrate services

14 júna, 2022

SK-EU CALC – Zber údajov, analýzy a podpora politík pre model EÚ Calc klimatickej neutrality 2050 (Slovenská republika)

14 júna, 2022

NEXUSNET – SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

14 júna, 2022

ENTRANCES – Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

9 júna, 2022

FOSI-WASte – POSTUPY LIKVIDÁCIE ODPADU V RÓMSKYCH OSADÁCH NA SLOVENSKU. ENVIRONMENTÁLNA SPRAVODLIVOSŤ PRE MARGINALIZOVANÉ SKUPINY Z PRÁVNEHO A SOCIOLOGICKÉHO HĽADISKA

30 januára, 2022

ENIS – EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE

8 decembra, 2021

ISKILL – (INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE TO KICK-IN INCLUSIVE ADULT LEARNING / PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A SOCIÁLNY DIALÓG S CIEĽOM NAŠTARTOVAŤ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH)

21 novembra, 2021

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií

20 novembra, 2021

Covid-19: obnova cestovného ruchu – aspekty rizika a neistoty

19 novembra, 2021

POW-BRIDGE: PREKLENUTIE ROZDIELOV MEDZI LEGISLATÍVOU A PRAXOU VO VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV

18 novembra, 2021

H2020 ENLIVEN- PODPORA CŽU PRE INKLUZÍVNU A DYNAMICKÚ EURÓPU

17 novembra, 2021

Projekt Horizont 2020 – YMOBILITY – Mobilita mladých: maximalizovanie príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe