NEXUSNET – SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • NEXUSNET
  • CA20138
  • University of Thessaly
  • Grécko
  • Richard Filčák
  • 22.09.2021 - 21.09.2025
  • Dušana Dokupilová
  • Nemecko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Grécko
  • COST

NEXUSNET je medzinárodná sieť výskumníkov spolupracujúcich s univerzitami, výskumnými inštitúciami, tvorcami politík a podnikateľským sektorom s cieľom lepšie pochopiť, ako vzťah voda-energia-potraviny podporuje súdržnosť politík a biofyzikálne interakcie v oblastiach vody, energie a potravín, čo zároveň podporuje prechod k obehovému a nízkouhlíkovému hospodárstvu v Európe. Projekt sa zameriava na vytváranie pracovných miest, zvyšovanie blahobytu, vytváranie širokých synergií a starostlivosť o životné prostredie. Koncept vzťahovosti sa testuje na rôznych úrovniach (t. j. na miestnej, regionálnej, národnej aj európskej úrovni) s multidisciplinárnym prístupom.