ENIS – EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
 • ENIS
 • COST Action CA20115
 • Christof Van Mol, Assistant Professor | Department of Sociology, Tilburg University, Chair COST Action CA20115 ENIS
 • Holandsko
 • Martina Chrančoková
 • 10/2021 - 10/2025
 • NL, DE, AT, CY, DK, ES, EE, AL, MD, FR, FI, UK, EL, HU, HR, IT, IL, IE, IS, LU, LT, LV, MK, NO, NL, PT, PL, RO, SE, SL, SK, TR, BE, BA, CH, ME, RS
 • COST
 • https://www.enisnetwork.com
 • https://www.cost.eu/actions/CA20115/

Za posledné desaťročia sa medzinárodná mobilita študentov (ISM) vo vysokoškolskom vzdelávaní rýchlo rozšírila. Tento rast vyvolal značný záujem o ISM v rámci rôznych disciplín, výskumných komunít, kruhov odborníkov z praxe a tvorcov politík. Medzi výskumníkmi v týchto oblastiach je však prekvapivo málo prepojení a výmen. Navyše štipendium ISM zostáva prísne obmedzené pre vedecké kruhy, napriek významu, ktorý majú vedecké poznatky o ISM pre politiku a každodennú prax. Tento projekt reaguje na naliehavú potrebu systematickej interdisciplinárnej a medzinárodnej výmeny poznatkov o teoretických rámcoch, výskumných metodológiách, zisteniach a príkladoch osvedčených postupov a za pretavenie vedeckých poznatkov do odporúčaní pre prax ISM. Je organizovaná okolo piatich pracovných skupín, z ktorých štyri sa zaoberajú témami vyžadujúcimi vedecký rozvoj a piata spája odporúčania pre prax:

 • (1) Globálne toky a trendy ISM na makroúrovni;
 • (2) sociálne nerovnosti v prístupe k ISM a počas neho;
 • (3) sociálna a kultúrna integrácia medzinárodných študentov v ich hostiteľských krajinách;
 • (4) Vplyv ISM na kariéru absolventov;
 • (5) Prepojenie výskumu a praxe.

Projekt spája etablovaných výskumníkov, výskumníkov na začiatku kariéry (ECI) a doktorandov z rôznych vedeckých disciplín, krajín a výskumných komunít, ako aj zainteresovaných strán z medzinárodných kancelárií, medzinárodné študentské a študijné organizácie v zahraničí a rôzne politické úrovne. Toto ponúkne komparatívny a praktický pohľad na dynamiku ISM tým, že prinesie fragmentované poznatky spoločne, s hlavným cieľom vytvoriť nové interdisciplinárne a inovatívne empirické perspektívy a previesť ich do konkrétnych odporúčaní pre zainteresované strany. Kľúčové slová: medzinárodná mobilita študentov - štúdium v zahraničí - medzinárodná migrácia študentov - internacionalizácia – výmeny.

 

Medzinárodná vedecká konferencia - Hospodárska politika v Čechách

V dňoch 05.- 07.September 2023 sme sa v Čechách, konkrétne vo Frenštáte pod Radhoštěm, zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie - Hospodárska politika vedci Edita Nemcová, Elena Fifeková, Eduard Nežinský a Martina Chrančoková, kde odprezentovali svoje výstupy. Výstup Martiny Chrančokovej sa týkal reputácii slovenských univerzít v medzinárodných rebríčkoch. Na konferencii zdieľala informácie aj o @ENISnetwork.

 

17.6.2023 - Hybrid Meeting WG3 vo Varšave

Dňa 17.6.2023 sa vedkyňa Ing. Martina Chrančoková ,PhD. zúčastnila na meetingu vo Varšave. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť ďalšie kroky spoločnej spolupráce. Na fotkách sa nachádzajú výskumníci z Working Group 3 (WG3), ktorí sa tiež zúčastnili na stretnutí.

 

1.-4.6.2023 - 8th Business & Entrepreneurial Economics -BEE conference 2023 v Chorvátsku

V dňoch 1. - 4.6. 2023 sa vedci Ing. Elena Fifeková, PhD, doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD. a Ing. Martina Chrančoková ,PhD. zúčastnili 8th Business & Entrepreneurial Economics -BEE conference 2023 v Chorvátsku, kde odprezentovali svoje príspevky. Výskumníčka Martina Chrančoková PhD. odprezentovala svoj výstup ohľadom problematiky študentskej mobility s názvom "The Migration Flows of Foreign students in Slovakia", kde zdieľala informácie aj o projecte COST Action ENIS.