Aktuality

20 mája, 2024

Projekt CRIS ako inšpirácia pre členstvo európskej siete MINET 

20.5.2024
Projekt „Cooperate, reach out, integrate services“ (CRIS) podporený z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) bol prezentovaný na stretnutí expertov Minimum Income Network (MINET), ktoré sa konalo 24. apríla 2024 v Bruseli.
30 apríla, 2024

Prezentovali sme projekt INFO-POW na informačnom stretnutí pre zamestnávateľov 

30.4.2024
Dňa 25. apríla 2024 sa uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov na tému vysielania pracovníkov v sektore stavebníctva, ktoré zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Európskym orgánom práce so sídlom v Bratislave (ELA).
19 apríla, 2024

Úspešný prvý ročník konferencie Research for Social and Psychological Sciences. 

19.4.2024
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV) zorganizovalo 9. apríla 2024 prvý ročník vedeckej konferencie Research for Social and Psychological Sciences (ReSPS). Podujatie sa konalo v kongresovom centre SAV v Smoleniciach.
8 apríla, 2024

Vysielanie pracovníkov v sektore stavebníctva, 25. apríla 2024 

8.4.2024
Pozývame Vás na bezplatné podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Európskym orgánom práce so sídlom v Bratislave (ELA), zamerané na tému vysielania pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 v Hoteli Bratislava a on-line.
3 apríla, 2024

Gratulujeme Nikolete Slavíkovej k získaniu titulu PhD 

3.4.2024
Dizertačnú prácu s témou „Pracovná migrácia Rómov: ako ju ovplyvňuje rodina“ úspešne obhájila doktorandka spoločného programu Prognostického ústavu CSPV SAV a Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Nikoleta Slavíková.
19 marca, 2024

Výskum pre prax: prenesenie výskumných výstupov o vysielaní pracovníkov do oblasti živnostenského podnikania a jeho regulácie 

19.3.2024
V piatok 15. marca prezentovala Lucia Mýtna Kureková odborný príspevok na konferencii Slovenského živnostenského zväzu Chýbali by nám živnostníci? Význam živnostenského podnikania pre ekonomiku a spoločnosť.
4 marca, 2024

Nová kniha: Prístup k informáciám o vysielaní zamestnancov. Praktiky a výzvy stavebných spoločností

4.3.2024
Táto kniha predstavuje problematiku prístupu k informáciám v súvislosti s vysielaním pracovníkov. Autori identifikujú a hodnotia postupy a problémy stavebných spoločností zapojených do vysielania pracovníkov, či už ako vysielajúcich spoločností, ktoré vysielajú svojich pracovníkov na poskytovanie služieb z jednej krajiny Európskej únie (EÚ) do druhej, alebo ako hosťujúcich spoločností, ktoré prijímajú služby poskytované vysielajúcimi spoločnosťami a ich vyslanými pracovníkmi
27 februára, 2024

ReSPS Research for Social Psychological Sciences: 9. apríl 2024

26.2.2024
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizuje vedeckú konferenciu Research for Social Psychological Sciences (ReSPS), ktorá sa bude konať v utorok 9. apríla 2024 v Smoleniciach. Na konferencii vystúpi profesorka Viera Bačová s príspevkom „K diskusii o rigoróznosti kvalitatívneho výskumu“.