Aktuality

21 novembra, 2022

Odštartovali sme INFO-POW projekt vo Viedni

21.11.2022

Prognostický ústav odštartoval realizáciu nového medzinárodného projektu financovaného Európskou komisiou ‘INFO-POW – Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov‘. Projekt má za úlohu zmapovať online a offline informačné kanály, ktoré poskytuje štát a neštátni činitelia vysielajúcim firmám

19 októbra, 2022

Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality?

13.10.2022

sa uskutočnila konferencia s názvom Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality? Výskumná pracovníčka Prognostického ústavu CSPV SAV Dušana Dokupilová...

11 októbra, 2022

Konferencia COST Action CA20115 ENIS v Estónsku

11.10.2022

V dňoch 6.-7.10.2022 sa vedkyňa Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií v Estónsku, konkrétne v Tartu. Cieľom účasti bolo dohodnutie ďalšej spolupráce na medzinárodnom projekte  COST Action CA20115 ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe.

11 októbra, 2022

Stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie na tému výziev na trhu práce v kontexte migrácie z Ukrajiny

11.10.2022

Dňa 22. septembra sa uskutočnilo druhé stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie, ktorej cieľom je vytváranie expertného priestoru pre zdieľanie aktuálnych poznatkov v oblasti pracovnej migrácie, vysielania pracovníkov a trhu práce a pre identifikovanie prioritných tém pre výskum, ktorý by podporil riešenia a inovácie v oblasti politík zamestnanosti a migrácie. Vytvorenie platformy inicioval tím z PÚ CSPV SAV a spolu s nimi v platforme pôsobia zástupkyne a zástupcovia organizácii štátnej a verejnej správy, odborových a zamestnávateľských zväzov, zamestnávateľov a neziskového sektora.

28 septembra, 2022

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

22 septembra, 2022

Pracovná ponuka na pozíciu: Technicko-administratívny/a pracovník/pracovníčka PÚ CSPV SAV

22.9.2022

Prognostický ústav CSPV SAV ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka/pracovníčky so SŠ vzdelaním na zabezpečenie nasledovných činností:

14 septembra, 2022
Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

14.9.2022

V dňoch 6.-8.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022. Na konferencii vystúpili s príspevkom: "Analysis of flows of foreign students coming to slovakia from 2009 to 2021", kde bola spoluautorka RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.

8 septembra, 2022

INFO- POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov

23 júna, 2022

Zoznam oprávnených voličov pre doplňujúce voľby do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. 

23.6.2022
Zoznam oprávnených voličov pre doplňujúce voľby do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.
23 júna, 2022

Oznámenie o konaní doplňujúcich volieb na funkciu člena/členky vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

23.6.2022
22 júna, 2022
Obalka Spolupraca ruze prinasa 02

„Spolupráca ruže prináša“

22.6.2022
Pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".
13 júna, 2022
foto prezentacia Chrancokova

Medzinárodná konferencia 7 th Business & EEC v Chorvátsku

13.6.2022
V dňoch 3.-5.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. a RNDr. Dušana Dokupilová, PhD. zúčastnili na medzinárodnej konferencií 7 th Business & Entrepreneurial Economics Conference v Chorvátsku. Na konferencii vystúpili s príspevkom: "The current trend of young human capital for education in Slovakia".