Aktuality

20 decembra, 2023

Nová publikácia Nikolety Slavíkovej a Branislava Šprochu

20.12.2023
Naša kolegyňa Nikoleta Slavíková a náš kolega Branislav Šprocha z Prognostického ústavu CSPV SAV a nedávno publikovali v časopise Demografie článok s názvom „Internal migration from and to municipalities in Slovakia with the highest proportion of people living in Roma settlements“.
12 decembra, 2023

Publikácia Briana Faba v American Economic Journal: Macroeconomics

12.12.2023
S radosťou oznamujeme uverejnenie kolaboratívnej štúdie "New Facts on Consumer Price Rigidity in the Euro Area" (Nové fakty o rigidite spotrebiteľských cien v eurozóne), ktorej autorom je Brian Fabo a popredný tím, ktorý tvoria...
7 decembra, 2023

CRIS: Veda pre prax

7.12.2023
Náš ústav sa v spolupráci s partnermi Človek v ohrození a MainArbeit snaží o skvalitnenie služieb zamestnanosti pre ľudí, ktorí sú vzdialení od trhu práce. Jedna z realizovaných aktivít bolo aj školenie pre neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti. Sme veľmi radi, že na podujatí sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí z organizácii z celého Slovenska.
21 novembra, 2023

Spomienka

20.11.2023
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša kolegyňa Martina Lubyová 20. novembra 2023, skonala po dlhom statočnom boji s ťažkým ochorením. Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD (nar. 1967) pôsobila ako riaditeľka Prognostického ústavu a neskôr Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
19 októbra, 2023

Záverečná konferencia projektu ISKILL v Bruseli

19.10.2023
Dňa 13.10.2023 sa naši kolegovia Ivana Studená, Miroslav Štefánik a Lucia Kováčová zúčastnili záverečnej konferencie projektu ISKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých v priestoroch bruselského Centre for European Policy Studies (CEPS),
17 októbra, 2023

Významné publikácie Vladimíra Baláža boli ocenené Cenami SAV

16.10.2023
Náš kolega doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. si 18. septembra 2023 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave prevzal Cenu Slovenskej akadémie za špičkovú vedecké publikácie, ktoré v uplynulom období zaznamenali významný úspech.