Aktuality

23 marca, 2023

CSPV svojím výskumom prispieva ku tvorbe zodpovedný verejných politík

23.3.2023
Slovenská republika v porovnaní s priemerom krajín EÚ v účasti detí na predškolskej výchove a vzdelávaní dlhodobo zaostáva. Účasť detí na predškolskej výchove a vzdelávaní je jednou z oblastí, prostredníctvom ktorej je možné demonštrovať štrukturálne nerovnosti medzi rómskou a nerómskou skupinou obyvateľov.
22 marca, 2023

Vzdelávanie dospelých na pracovisku: diskusný seminár v projekte ISKILL

20.3.2023
V pondelok 20. marca 2023 sa uskutočnil v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR diskusný seminár s názvom Vzdelávanie dospelých na pracovisku – potreby nových zručností, ktorý organizoval Prognostický ústav CSPV SAV v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
26 januára, 2023

Úspešný Online Workshop projektu INFO-POW

19.01.2023
Tím Prognostického ústavu CSPV SAV pod vedením Lucie Mýtnej Kurekovej zorganizoval vo štvrtok 19. januára 2023 INFO-POW Online Stakeholder Consultation Workshop v rámci projektu INFO-POW
11 januára, 2023

Výzva na predkladanie príspevkov Konferencia EVALUATION ON RURAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT

11.01.2023
Centrum spoločenských a psychologických vied v rámci iniciatívy PROFEEDBACK COST dňa 18.5.2023 v Bratislave realizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na tému regionálneho rozvoja.
13 decembra, 2022

Výberové konanie na pozíciu senior vedeckého pracovníka/ vedeckej pracovníčky organizačnej zložky Prognostický ústav CSPV SAV v Bratislave

13.12.2022
Prognostický ústav otvára miesto pre vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach prognózovania, koevolúcie inštitucionálnych a technologických zmien, socio-ekonomických analýz globálnych environmentálnych zmien, trhov práce alebo iných relevantných oblastí...
8 decembra, 2022

ISKILL: Druhé stretnutie v Bratislave

8.12.2022
Dňa 15. novembra 2022 sa v Malom kongresovom centre Slovenskej akadémie vied uskutočnilo druhé stretnutie projektu “ISKILL – Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých“...
3 decembra, 2022

Dagmar Gombitová obhájila dizertačnú prácu

2.12.2022
Dňa 30.11.2022 obhájila na FSEV UK svoju dizertačnú prácu Ing. Dagmar Gombitová, doktorandka Prognostického ústavu SAV...
21 novembra, 2022

Odštartovali sme INFO-POW projekt vo Viedni

21.11.2022
Prognostický ústav odštartoval realizáciu nového medzinárodného projektu financovaného Európskou komisiou ‘INFO-POW – Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov‘. Projekt má za úlohu zmapovať online a offline informačné kanály, ktoré poskytuje štát a neštátni činitelia vysielajúcim firmám.
19 októbra, 2022

Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality?

13.10.2022
sa uskutočnila konferencia s názvom Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality? Výskumná pracovníčka Prognostického ústavu CSPV SAV Dušana Dokupilová...
11 októbra, 2022

Konferencia COST Action CA20115 ENIS v Estónsku

11.10.2022
V dňoch 6.-7.10.2022 sa vedkyňa Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií v Estónsku, konkrétne v Tartu. Cieľom účasti bolo dohodnutie ďalšej spolupráce na medzinárodnom projekte  COST Action CA20115 ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe.
11 októbra, 2022

Stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie na tému výziev na trhu práce v kontexte migrácie z Ukrajiny

11.10.2022
Dňa 22. septembra sa uskutočnilo druhé stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie, ktorej cieľom je vytváranie expertného priestoru...
28 septembra, 2022

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement