Prezentovali sme projekt INFO-POW na informačnom stretnutí pre zamestnávateľov 

Dňa 25. apríla 2024 sa uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov na tému vysielania pracovníkov v sektore stavebníctva, ktoré zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Európskym orgánom práce so sídlom v Bratislave (ELA). Cieľom podujatia bolo poskytnúť prehľad a praktické informácie o právach a povinnostiach pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj o administratívnych postupoch súvisiacich s vysielaním pracovníkov do iných členských štátov EÚ.

Výskumníčka Prognostického ústavu CSPV SAV Lucia Mýtna Kureková bola pozvaná, aby odprezentovala výsledky projektu INFO-POW, zameraného na hodnotenie prístupu ku informáciám pri vysielaní zamestnancov. Ďakujeme Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ELA za pozvanie a za priestor na rozšírenie nášho výskumu.