Vysielanie pracovníkov v sektore stavebníctva, 25. apríla 2024 

Pozývame Vás na bezplatné podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Európskym orgánom práce so sídlom v Bratislave (ELA), zamerané na tému vysielania pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 v Hoteli Bratislava a on-line.

Podujatie je cielené na zamestnávateľov a odbornú verejnosť, ktorí sa zaujímajú o vysielanie pracovníkov do niektorých z členských štátov EÚ v stavebnom sektore. Na informačnom stretnutí vystúpi aj Lucia Mýtna Kureková z Prognostického ústavu CPSV SAV s prezentáciou „Hodnotenie prístupu ku informáciám pri vysielaní zamestnancov: zistenia projektu INFO-POW.“

Cieľom podujatia je poskytnúť prehľad a praktické informácie o právach a povinnostiach pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj o administratívnych postupoch súvisiacich s vysielaním pracovníkov do iných členských štátov EÚ. Dopoludnie bude zamerané predovšetkým na legislatívny rámec vysielania, ako aj praktické problémy v tejto oblasti. Popoludní sa diskusia bude orientovať smerom k vnútroštátnym pravidlám a formalitám nasledujúcich krajín - Rakúska, Belgicka, Francúzka a Nemecka (tlmočenie bude zabezpečené).

Registrácia je možná na nasledujúcom linku EUSurvey - Survey (europa.eu) do 16. apríla 2024.

Pozvánka