Projekt CRIS ako inšpirácia pre členstvo európskej siete MINET 

Projekt „Cooperate, reach out, integrate services“ (CRIS) podporený z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) bol prezentovaný na stretnutí expertov Minimum Income Network (MINET), ktoré sa konalo 24. apríla 2024 v Bruseli.

Minimum Income Network združuje expertov a expertky v oblasti minimálneho príjmu a národné ministerstvá, ktoré majú v gescii tému hmotnej núdze. Vznik siete iniciovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, ktoré fungovanie siete aj koordinuje.

Projekt CRIS sa zameriava na posilnenie pozície neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti a na poskytovanie vysoko individualizovaných a integrovaných služieb smerom k ľuďom, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.

Vysoko inovatívnym prvkom projektu je tvorba stratégii voči zamestnávateľom a dôraz na spoluprácu so zamestnávateľmi, ktorých úloha je v procese integrácie ľudí vzdialených od trhu práce absolútne kľúčová. Počas stretnutia boli intenzívne diskutované práve témy týkajúce sa vstupu a udržania ľudí žijúcich v hmotnej núdzi na trhu práce.