FOSI-WASte – POSTUPY LIKVIDÁCIE ODPADU V RÓMSKYCH OSADÁCH NA SLOVENSKU. ENVIRONMENTÁLNA SPRAVODLIVOSŤ PRE MARGINALIZOVANÉ SKUPINY Z PRÁVNEHO A SOCIOLOGICKÉHO HĽADISKA

  • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
  • RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
    Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
  • 01/2020 - 12/2021
  • OR2020-75177
Zlepšiť prístup k spravodlivým a spravodlivým službám likvidácie odpadu v rómskych osadách na Slovensku a tým znížiť zdravotné riziká spojené s porušovaním práv na zdravé životné prostredie a rovnaké zaobchádzanie. Tento projekt vypracovalo konzorcium troch organizácií, ktoré spája ľudskoprávny prístup (FORUM) s rozsiahlym sociologickým výskumom (Slovenská akadémia vied) a aktívnou participáciou a posilňovaním Rómov (Rómsky inštitút).