FOSI-WASte – POSTUPY LIKVIDÁCIE ODPADU V RÓMSKYCH OSADÁCH NA SLOVENSKU. ENVIRONMENTÁLNA SPRAVODLIVOSŤ PRE MARGINALIZOVANÉ SKUPINY Z PRÁVNEHO A SOCIOLOGICKÉHO HĽADISKA

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • FOSI- WASte
  • OR2020-75177
  • Forum for Human Rights
  • Česko
  • Richard Filčák
  • 01.01.2021 - 30.05.2022
  • Dušana Dokupilová, Zuzana Polačková
  • Česko
  • Multilaterálne - iné

Zlepšiť prístup k správnym a spravodlivým službám likvidácie odpadu v rómskych osadách na Slovensku, a tým znížiť zdravotné riziká spojené s porušovaním práv na zdravé životné prostredie a rovnaké zaobchádzanie. Tento projekt vypracovalo konzorcium troch organizácií, ktoré spája ľudskoprávny prístup (FORUM) s rozsiahlym sociologickým výskumom (Slovenská akadémia vied) a aktívnou participáciou a posilňovaním Rómov (Rómsky inštitút).