SK-EU CALC – Zber údajov, analýzy a podpora politík pre model EÚ Calc klimatickej neutrality 2050 (Slovenská republika)

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • SK-EU CALC
  • Centrum psychologických a sociálnych vied SAV
  • Slovensko
  • Richard Filčák
  • Dušana Dokupilová, Eduard Nežinský, Katarína Korytárová
  • Bilaterálne - iné

Vypracovanie alternatívnych scenárov, ktoré povedú k nulovým čistým emisiám skleníkových plynov do roku 2050 a ktoré sledujú relatívne priamu emisnú trajektóriu od súčasných po čisté nulové emisie: Tieto scenáre budú odrážať možné príspevky z rôznych sektorov, ako aj možné prínosy z technologických alebo behaviorálnych opatrení na zníženie emisií. Scenáre budú spoločne slúžiť ako základ pre porovnanie národných politík a analýzy ich cieľov.