SK-EU CALC – Zber údajov, analýzy a podpora politík pre model EÚ Calc klimatickej neutrality 2050 (Slovenská republika)

  • Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
  • RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
    doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD.
    Ing. Katarína Korytárová, PhD.
  • 00/0000 - 02/2022
Vypracovanie alternatívnych scenárov, ktoré povedú k nulovým čistým emisiám skleníkových planov do roku 2050 a ktoré sledujú relatívne priamu emisnú trajektóriu od súčasných po čisté nulové emisie: Tieto scenáre budú odrážať možné príspevky z rôznych sektorov, ako aj možné prínosy z technologických alebo behaviorálnych opatrení na zníženie emisií. Scenáre budú spoločne slúžiť ako základ pre porovnanie národných politík a analýzy ich cieľov.