Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie

 • Ing. Edita Nemcová, PhD.
 • doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD. DrSc.
 • Ing. Elena Fifeková, PhD.
  Ing. Miroslav Balog, PhD.
  Ing. Martina Chrančoková, PhD.
  Ing. Eduard Nežinský, PhD.
  Mgr. Lucia Mýtna Kureková, MA, PhD.
  Ing. Ivana Studená, PhD.
  Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.
  Ing. Kristína Hošová
 • 01/2018 - 12/2021
 • 2/0002/18
 • 1.1.2018 – 31.12.2021

V globalizovanom svete ekonomický rozvoj krajiny závisí popri jej faktorovej vybavenosti vo veľkej miere od kvality inštitucionálneho rámca. Podcenenie a nedostatočné pochopenie významu inštitúcií môže mať preto negatívny dopad na ekonomický vývoj krajiny. Vybudovanie flexibilnej ekonomiky odolnej voči systémovým krízam je podmienené fungovaním mixu inštitúcií, ktoré vytvárajú synergické efekty medzi jednotlivými typmi rastu (inteligentným, inkluzívnym a udržateľným rastom). Jednotlivé typy rastu závisia od efektívneho nastavenia špecifických inštitucionálnych rámcov. Tieto rámce sú niekedy komplementárne a vytvárajú synergické efekty, no môžu byť aj vo vzájomnom konflikte. Mechanický transfer inštitucionálnych rámcov medzi krajinami nemusí vyústiť do optimálneho nastavenia inštitucionálneho mixu. Vytvorenie mixu inštitúcií je delikátnou úlohou, ktorá je založená na meraní efektívnosti rámcov pre jednotlivé typy rastu a ich následnej optimalizácii súborom kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.