CYRILICKÝ CESTOPIS Z CESTY NA FLORENTSKÝ KONCIL. Pokus o naratív.

  • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
  • VEGA 2/0047/19
  • Anna Hlaváčová
  • 01.01.2019 - 31.12.2022
  • VEGA

Predmetom štúdia je literárna pamiatka 15. storočia opisujúca cestu metropolitu Izidora na Florentský koncil (1439). Cieľom predkladaného projektu je spracovať rukopis dlhej verzie cestopisu – s dôrazom na úsek spiatočnej cesty. To umožní študovať recepciu Florentskej únie v Slovanmi osídlených krajinách v čase bezprostredne po koncile. Komplexná interpretácia jedinečného historického prameňa, ktorý dlho zostával na okraji skúmania, môže vtedajšie udalosti ukázať v inom svetle než etablovaný ruský historický naratív, ktorý sa formoval v zložitom procese anti-latinských kompilácií neskoršieho dáta. Projekt nadväzuje na predošlé bádanie autorky viazané na okruh cyrilických pamiatok Florentského koncilu, ktorý je v procese riešenia a ktorého prvé výsledky sú v procese publikovania. V nich sa autorka venovala nepolemickým dielam Florentského cyklu – analýze nepoznaných javov a vecí, s akými sa ruský sprievod metropolitu Izidora na Západe stretol.