CYRILICKÝ CESTOPIS Z CESTY NA FLORENTSKÝ KONCIL. Pokus o naratív.

  • PhDr. Anna Hlaváčová, CSc.
  • 01/2019 - 12/2022
  • 2/0047/19
  • 1.1.2021 – 31.12.2024
Predmetom štúdia je literárna pamiatka 15. storočia opisujúca cestu metropolitu Izidora na Florentský koncil (1439). Cieľom predkladaného projektu je spracovať rukopis dlhej verzie cestopisu – s dôrazom na úsek spiatočnej cesty. To umožní študovať recepciu Florentskej únie v Slovanmi osídlených krajinách v čase bezprostredne po koncile. Komplexná interpretácia jedinečného historického prameňa, ktorý dlho zostával na okraji skúmania, môže vtedajšie udalosti ukázať v inom svetle než etablovaný ruský historický naratív, ktorý sa formoval v zložitom procese antilatinských kompilácií neskoršieho dáta.