Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0

 • Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
 • doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
 • Ing. Helena Fidlerová, PhD.
  Mgr. Ivana Novotná, PhD.
  Mgr. Martin Fero, PhD.
  Ing. Delgado Sobrino Daynier Rolando, PhD.
 • 01/2019 - 12/2021
 • 2/0077/19
 • 1.1.2019 – 31.12.2021

Projekt sa zameriava na identifikáciu nových pracovných požiadaviek v kontexte vývoja technologického a pracovného prostredia priemyslu 4.0. Zámerom projektu je prispieť k aktuálnemu toku informácií medzi subjektami systému vzdelávania a trhu práce, zohľadňujúc potrebu inovatívneho prístupu k obsahu vzdelávania podľa požiadaviek Koncepcie rozvoja inteligentného priemyslu. Metodologickým cieľom projektu je špecifikácia nových pracovných požiadaviek v zmysle kľúčových pracovných kompetencií podľa kvalifikačných stupňov Národného kvalifikačného rámca vo vybraných sektorových odvetviach. Táto špecifikácia je potrebná s ohľadom na formovanie stratégie rozvoja priemyslu 4.0 v Slovenskej republike.