GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mgr.M.Sc. Pavol Baboš, PhD., Ing. Miroslav Balog, PhD., RNDr. Dušana Dokupilová, Ing. Elena Fifeková, PhD., Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc., PhD., prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., doc. Ing. Ľuboš Jurik, PhD., Ing. Zuzana Lieskovská, Ing. Ivan Lichner, PhD., prof. Ing. Štefan Luby,DrSc., Dr.H.c., JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Eduard Nežinský, PhD., Ing. Viliam Novák, DrSc., RNDr. Mgr. Radoslav Považan, PhD., MSc, doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., RNDr. Mgr. Branislav Šprocha, PhD., Ing. Boris Vaňo, PhD.
Rok Vydania
2016
Počet strán
268
ISBN
978‐80‐970850‐2‐5
Publikácia
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia predstavilo publikáciu „GLOBÁLNE MEGATRENDY: HODNOTENIE A VÝZVY Z POHĽADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore CE SAV CESTA, APVV, VEGA a bilaterálneho projektu CNR a SAV.

Obálka: Podľa teórie chaosu, tzv. motýlí efekt spôsobuje, že malé zmeny v počiatočných podmienkach môžu mať za následok v deterministickom nelineárnom systéme veľké rozdiely v neskoršom stave.

Recenzenti:
prof. Ing. Štefan Mihina
PhD. a Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Editori:
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.