Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In: Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty