Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In: Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty

Viera Bačová, Vladimír Baláž
Rok Vydania
Počet strán
ISBN
978-80-88910-56-5
Publikácia
Finančné rozhodovanie a finančná skúsenosť. In: Rozhodovanie profesionálov. Procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 9-38