Nová kniha: Prístup k informáciám o vysielaní zamestnancov. Praktiky a výzvy stavebných spoločností

Výskumné zistenia projektu INFO-POW vyústili do monografie (e-book) s názvom Access to Information on the Posting of Workers. Construction Companies’ Practices And Challenges (Prístup k informáciám o vysielaní zamestnancov. Praktiky a výzvy stavebných spoločností). Editorkami knihy sú Sonila Danaj (European Centre for Social Welfare Policy and Research), Kristina Toplak and Mojca Vah Jevšnik (ZRC SAZU – Research Centre of the Slovenian Academy of Arts and Sciences).

Do publikácie prispeli kapitolou o Slovensku aj vedecké pracovníčky Prognostického ústavu CSPV SAV Alexandra Moran a Lucia Mýtna Kureková.

 

Abstrakt:

Táto kniha predstavuje problematiku prístupu k informáciám v súvislosti s vysielaním pracovníkov. Autori identifikujú a hodnotia postupy a problémy stavebných spoločností zapojených do vysielania pracovníkov, či už ako vysielajúcich spoločností, ktoré vysielajú svojich pracovníkov na poskytovanie služieb z jednej krajiny Európskej únie (EÚ) do druhej, alebo ako hosťujúcich spoločností, ktoré prijímajú služby poskytované vysielajúcimi spoločnosťami a ich vyslanými pracovníkmi. Kapitoly v tejto knihe prispievajú k diskusiám o vysielaní pracovníkov tým, že vypĺňajú medzeru v chápaní toho, ako nadnárodné vysielajúce a hosťujúce spoločnosti hľadajú a využívajú informácie v interakcii s vnútroštátnymi inštitúciami a ako to ovplyvňuje ich celkovú schopnosť správne uplatňovať pravidlá vysielania a ochrany pracovných a sociálnych noriem. Štúdie sa zameriavajú na konkrétny prípad stavebného sektora ako jedného z hlavných odvetví, v ktorom sa využíva vysielanie pracovníkov a kde pôsobia spoločnosti rôznych veľkostí, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. V dôsledku toho tento sektor zahŕňa veľkú rozmanitosť "spoločností", čo umožňuje viacúrovňové pochopenie problémov vysielajúcich a hosťujúcich spoločností.

Kniha je dostupná v angličtine tu: https://doi.org/10.3986/9789610508366

Kapitola o Slovensku tu: https://doi.org/10.3986/9789610508366_06