SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY

Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc., RNDr. Mgr. Radoslav Považan, PhD., MSc, Mgr. Michal Adamec, PhD., RNDr. Dušana Dokupilová, Mgr. Milan Chrenko, MSc., doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., RNDr. Ján Kadlečík, Ing. Janka Szemesová, Ing. Jana Špulerová, RNDr. Pavel Šťastný
Rok Vydania
2017
Počet strán
98
ISBN
978-80-89524-23-5
Publikácia
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (Prognostický ústav) predstavilo novú publikáciu „SCENÁRE VÝVOJA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2020+ UDRŽATEĽNÝ RAST, BIODIVERZITA A ZMENY KLÍMY“. Publikácia bola pripravená v rámci aktivít Národného referenčného centra pre výhľadové štúdie a služby (FLIS – National Reference Center for Forward Looking Infomation and Services) a v spolupráci Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR a Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Publikácia bola vydaná v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2017 (Úloha č. 73. Budovanie národných kapacít v oblasti výhľadových scenárov v životnom prostredí a globálnych megatrendov) a vďaka podpore grantu Vega 2/0089/15 (Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja).

Recenzenti:
RNDr. Eva Viestová, PhD.
Mgr. Daniel Škobla, PhD.

Editori:
Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD.
RNDr. Mgr. Radoslav Považan, MSc., PhD.