ReSPS Research for Social Psychological Sciences: 9. apríl 2024

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizuje vedeckú konferenciu Research for Social Psychological Sciences (ReSPS), ktorá sa bude konať v utorok 9. apríla 2024 v Smoleniciach.

Na konferencii vystúpi profesorka Viera Bačová s príspevkom „K diskusii o rigoróznosti kvalitatívneho výskumu“.

Tematické okruhy konferencie sú nasledovné:

  • Konkurencieschopnosť, ľudský kapitál, zručnosti, migrácia a demografia.
  • Efektívne a inovatívne verejné služby.
  • Klimatický odolnosť a udržateľná infraštruktúra.
  • Sociálna odolnosť, demokracia, identita miest a ľudí.
  • Zdravie a kvalita života.

Paralelné sekcie budú vytvorené podľa počtu a tematického zamerania príspevkov.

Príspevky je možné prezentovať v anglickom alebo slovenskom jazyku.

Rozšírené abstrakty alebo vedecké články prosím zasielajte prostredníctvom formulára: https://forms.gle/3FTUxe7NHoFKQRRJ7

Finálny termín na odoslanie príspevku je 7. marec 2024.

Pre viac informácií kontaktujte: resps.conference@savba.sk

Stiahnutie plagátu s funkčnými odkazmi

Stiahnutie detailného programu