Slovensko v globalizujúcej sa EÚ : výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva

Pavol Baboš
Rok Vydania
2017
Počet strán
82
ISBN
978-80-972693-2-6
Publikácia
Slovensko v globalizujúcej sa EÚ : výzvy pre súčasné demokracie a trhové hospodárstva.
1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,(VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe).

Recenzenti:
Erik Láštic
Aneta Világi