Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

V dňoch 6.-8.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022. Na konferencii vystúpili s príspevkom: "Analysis of flows of foreign students coming to slovakia from 2009 to 2021", kde bola spoluautorka RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.

Cieľom prezentácie bolo zviditeľniť výsledky výskumnej práce na projektoch VEGA 2/0151/19 Prínosy slovenskej migrácie, VEGA 2/0001/22 Slovensko 2030 a medzinárodného projektu COST Action CA20115 ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe.