Profil: Dušana Dokupilová, RNDr., PhD., vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Matematické modely
  • Energetická chudoba
  • Klimatická zmena
  • Uhlíková neutralita

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Vytváranie modelov a scenárov, pomocou ktorých sa dá predpovedať budúci vývoj vo viacerých oblastiach – ekonomika (dopad starnutia na príjem regiónov – dizertačná práca)
  • energetická chudoba, životné prostredie, emisie skleníkových plynov

Profil vedeckej pracovníčky

Dušana Dokupilová je vedecká pracovníčka Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojom výskume a práci sa dlhodobo venuje matematickému modelovaniu a predpovediam vo viacerých oblastiach - životnom prostredí, ekonomike, energetickej chudobe, zmene klímy. Študovala na Matematicko - fyzikálnej fakulte UK v Bratislave, doktorát obhájila na Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave. Pracovala v Národnej banke Slovenska.


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

KRUPNIK, S. - WAGNER, A. - KORETSKAYA, O. - DOKUPILOVÁ, Dušana. Beyond technology: A research agenda for social sciences and humanities research on renewable energy in Europe. In Energy Research & Social Science, 2022, vol. 89, art. no. 102536. ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102536

BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Participatory multi-criteria methods for adaptation to climate change. In Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change : an international journal devoted to scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental change, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 15. (2020: 3.583 - IF, Q2 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1381-2386. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11027-021-09955-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)

CASTANO-ROSA, Raúl - BARRELLA, Roberto - SÁNCHEZ-GUEVARA, Carmen - BARBOSA, Ricardo - KYPRIANOU, Ioanna - PASCHALIDOU, Eleftheria - THOMAIDIS, Nikolaos S. - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - KÁDÁR, József - HAMED, Tareq - PALMA, Pedro. Cooling Degree Models and Future Energy Demand in the Residential Sector. A Seven-Country Case Study. In Sustainability, 2021, vol. 13, no. 5, article no. 2987. (2020: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.612 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052987
DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Regional disparities as roots of energy poverty in Slovakia. In Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. - London ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 206-221. ISBN 978-0-367-43052-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003000976-14

DOKUPILOVÁ, Dušana - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALÁŽ, Vladimír - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - GOMBITOVÁ, Dagmar. Smart advice for better governance: applying expert methods to high-stakes decisions. In Decision, 2021, vol. 48, no. 3, pp. 285-293. ISSN 0304-0941. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40622-021-00288-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie)