Aktuality Prognostického ústavu SAV

26 júla, 2023

Konferencia ESD Porto 2023 – 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development

26.7.2023
V dňoch 14.- 15.7.2023 sa na univerzite Lufosona v Porte, v Portugalsku zúčastnili medzinárodnej konferencie 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development vedci Vladimír Baláž a Martina Chrančoková, kde odprezentovali svoj výstup s názvom MAPPING THE LITERATURE ON INTERNATIONAL STUDENT MIGRATION, kde zdieľali informácie o @ENISnetwork
29 júna, 2023

Hĺbková štúdia energetickej chudoby

29.6.2023
Slovensko je výrazne ovplyvnené energetickou chudobou. V rámci Európy je krajinou s najvyšším podielom výdavkov na energie k disponibilným príjmom. V celoeurópskom porovnaní dajú obyvatelia Slovenska (spolu s Čechmi) na energie najväčšiu časť svojich príjmov. K rovnakým zisteniam prišli viaceré štúdie...
5 júna, 2023

ENIS – 1-4.6.2023 – 8th Business & Entrepreneurial Economics -BEE conference 2023 v Chorvátsku

5.6.2023
V dňoch 1. - 4.6. 2023 sa vedci Ing. Elena Fifeková, PhD, doc. Ing. Eduard Nežinský, PhD. a Ing. Martina Chrančoková ,PhD. zúčastnili 8th Business & Entrepreneurial Economics -BEE conference 2023 v Chorvátsku, kde odprezentovali svoje príspevky.
9 mája, 2023

Diskusný článok nášho kolegu v prestížnom CEPR

9.5.2023
Náš kolega, Brian Fabo je spoluautorom „Fifty Shades of QE: Robust Evidence“, nového diskusného článku, ktorý publikovalo prestížne CEPR - Centre for Economic Policy Research. Článok je výsledkom spolupráce s Martinou Jančokovou, Elisabeth Kempf a Ľubošom Pástorom.