Aktuality Prognostického ústavu SAV

10 júna, 2022

CALL FOR APPLICATIONS – RESEARCHER (part-time)

10.6.2022
Institute for Forecasting of the Centre of Social and Psychological Sciences of Slovak Academy of Sciences, recognized with the HR Excellence in Research Award, is looking for Researcher in the field of employment, labour migration and social policy. Researcher will work on international collaborative research projects funded mainly through EaSI funding scheme of the European Commission.
31 mája, 2022

SAV pripraví analýzu a návrhy definície energetickej chudoby, dáta jej poskytnú energetici

31.5.2022
Systémová a udržateľná definícia energetickej chudoby, prijatá na základe dát zohľadňujúcich situáciu na Slovensku, je kľúčová pre prijatie adresných opatrení na jej postupné odstraňovanie. Podľa informácií, ktoré poskytla Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV), vypracuje SAV návrhy definície energetickej chudoby na základe hĺbkovej štúdie a nezávislej analýzy dát od najväčších dodávateľov energií SPP, ZSE, SSE a distribučných spoločností SPPD, ZSD, SSD a VSD.
30 mája, 2022

Nový energeticko-emisný model Slovenska

24.1.2022
Dňa 24. mája 2022 v Bratislave v rámci konferencie VUB ATLAS Fórum v diskusii "Aké kroky nás na ceste k energetickej sebestačnosti čakajú?" predstavila Dušana Dokupilová nový energeticko-emisný model Slovenska, ktorý Prognostický ústav CSPV SAV pripravil v spolupráci s belgickou spoločnosťou Climact. Jedná sa o unikátny model, ktorý môže pomôcť aj pri nastavení verejných politík pre bezuhlíkový cieľ SR v roku 2050.
24 januára, 2022

Druhý rok pandémie COVID-19 a úmrtnosť na Slovensku

24.1.2022
Vrcholiaca druhá vlna pandémie na konci kalendárneho roka 2020 a na jar v roku 2021 a s ňou prudko rastúce počty zomretých osôb na Slovensku dávali tušiť, že zvýšenie úmrtnosti nebude len krátkou medziročnou epizódou, ale rok 2021 prinesie pravdepodobne ďalšie zhoršenie úmrtnostných pomerov. Predbežné údaje, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) publikoval a publikuje na týždennej a mesačnej báze, to postupne potvrdzovali.
17 januára, 2022

Národný workshop projektu POW BRIDGE o vysielaní pracovníkov

12.1.2022
Začiatkom januára (12.1.2022) sme uskutočnili posledné stretnutie projektu POW-BRIDGE. Na národný workshop sme prizvali respondentov/respondentky a partnerské organizácie výskumného projektu – zástupcov verejnej a štátnej správy, zamestnávateľských zväzov, samotných zamestnávateľov, odborové organizácie, neziskové a medzinárodné organizácie – aby sme im poďakovali za aktívnu podporu počas trvania projektu a prezentovali kľúčové výstupy projektu s presahom na prax.
15 decembra, 2021

EAI Mobility IoT 2021 – cena za najlepší konferenčný príspevok

15.12.2021
edzinárodná konferencia EAI Mobility IoT 2021 - 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities sa uskutočnila dňa 10. decembra 2021 ako plnohodnotná online konferencia. Hlavnými témami konferencie boli technológie a inovácie, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú priemysel aj sektory konektivity budúcnosti mestského, udržateľného a priemyselného vývoja. konferencii boli prediskutované národné správy o vývoji migrácie za uplynulý rok v rámci všetkých členských krajín OECD.
14 decembra, 2021

Medzinárodná konferencia OECD v Paríži

14.12.2021
V dňoch 13. až 15. októbra 2021 sa uskutočnila medzinárodná konferencia OECD v Paríži venovaná medzinárodnej migrácii. Na konferencii boli prediskutované národné správy o vývoji migrácie za uplynulý rok v rámci všetkých členských krajín OECD.
1 decembra, 2021

V novembri sme odštartovali výskumný projekt ISKILL

1.12.2021
Prognostický ústav CSPV SAV začal implementáciu medzinárodného projektu ISKILL kick-off stretnutím s partnermi 10.11.2021. Projekt je finančne podporený Európskou komisiou v rámci schémy „Employment and Social Innovation - EaSI“.