Aktuality

15 októbra, 2021

Siedme pracovné stretnutie CSPV SAV alebo Centrovica 2021

15.10.2021
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV) organizovalo v poradí už 7. pracovné stretnutie pracovníkov a pracovníčok CSPV, ktoré sa konalo 11. októbra 2021. Z dôvodu nástupu tretej vlny pandémie COVID-19 a dodržiavania protiepidemiologických opatrení sa aj toto stretnutie uskutočnilo v on-line priestore.
10 októbra, 2021

Pozvánka na online panelovú diskusiu

11.10.2021
EPALE Slovensko Vás pozýva na online panelovú diskusiu s názvom „Prekážky brániace dospelým zapájať sa do vzdelávania“, ktorá sa uskutoční dňa 12. 10. 2021 v čase od 14:30 do 16:30 hod. priamo na platforme EPALE.
4 októbra, 2021

Podcast EPALE – Kritické myslenie a nepodložené presvedčenia

4.10.2021
árodná podporná služba EPALE uvádza sériu podcastov zameraných na hlavné témy EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe.
28 júla, 2021

Konferencia Vykurovanie 2021

28.7.2021
Dňa 21. - 25. júna 2021 sa konala medzinárodná vedecko-odborná konferencia Vykurovanie 2021: Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Na konferencii vystúpila Katarína Korytárová s prednáškou „Financovanie obnovy verejných budov“...
2 júla, 2021

Článok Ivany Studenej v ELM magazíne

2.7.2021
vana Studená píše pre Speakers' corner časopisu ELM: "...Neexistuje žiadny čarovný trik na zapojenie najzraniteľnejších skupín do vzdelávania dospelých.... Vzdelávacie aktivity pre zlepšovanie základných zručností dospelých s nízkou úrovňou vzdelania si vyžadujú rozmanité prístupy, formy a nástroje...".
1 júla, 2021

Ceny Slovenskej Akadémie Vied za rok 2020

1.7.2021
Slovenská akadémia vied aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ocenenie získali aj naše kolegyne a kolegovia z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.
16 júna, 2021

Európske dni výskumu a inovácií

16.6.2021
Dňa 24.6.2021 v rámci online podujatia „Systémové prístupy k prechodom na udržateľnosť: obehové hospodárstvo ako prierezová potreba“ vystúpi v hlavnom paneli diskutujúcich vedúci Prognostického ústavu CSPV SAV Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
19 apríla, 2021

Odprezentovali sme kľúčové zistenia z projektu Pow-bridge o vysielaní pracovníkov na slovensku

14.4.2021
Výskumníčky Ivana Studená a Lucia Kováčová sa dňa 12. apríla 2021 zúčastnili Strategic Board Meeting 2 v rámci projektu POW-Bridge - Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov.

Najnovšie publikácie