Aktuality Prognostického ústavu SAV

23 júna, 2022

Oznámenie o konaní doplňujúcich volieb na funkciu člena/členky vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

23.6.2022
22 júna, 2022

„Spolupráca ruže prináša“

22.6.2022
Pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".
13 júna, 2022

Medzinárodná konferencia 7 th Business & EEC v Chorvátsku

13.6.2022
V dňoch 3.-5.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. a RNDr. Dušana Dokupilová, PhD. zúčastnili na medzinárodnej konferencií 7 th Business & Entrepreneurial Economics Conference v Chorvátsku. Na konferencii vystúpili s príspevkom: "The current trend of young human capital for education in Slovakia".
10 júna, 2022

CALL FOR APPLICATIONS – RESEARCHER (part-time)

10.6.2022
Institute for Forecasting of the Centre of Social and Psychological Sciences of Slovak Academy of Sciences, recognized with the HR Excellence in Research Award, is looking for Researcher in the field of employment, labour migration and social policy. Researcher will work on international collaborative research projects funded mainly through EaSI funding scheme of the European Commission.
31 mája, 2022

SAV pripraví analýzu a návrhy definície energetickej chudoby, dáta jej poskytnú energetici

31.5.2022
Systémová a udržateľná definícia energetickej chudoby, prijatá na základe dát zohľadňujúcich situáciu na Slovensku, je kľúčová pre prijatie adresných opatrení na jej postupné odstraňovanie. Podľa informácií, ktoré poskytla Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV), vypracuje SAV návrhy definície energetickej chudoby na základe hĺbkovej štúdie a nezávislej analýzy dát od najväčších dodávateľov energií SPP, ZSE, SSE a distribučných spoločností SPPD, ZSD, SSD a VSD.
30 mája, 2022

Nový energeticko-emisný model Slovenska

24.1.2022
Dňa 24. mája 2022 v Bratislave v rámci konferencie VUB ATLAS Fórum v diskusii "Aké kroky nás na ceste k energetickej sebestačnosti čakajú?" predstavila Dušana Dokupilová nový energeticko-emisný model Slovenska, ktorý Prognostický ústav CSPV SAV pripravil v spolupráci s belgickou spoločnosťou Climact. Jedná sa o unikátny model, ktorý môže pomôcť aj pri nastavení verejných politík pre bezuhlíkový cieľ SR v roku 2050.
24 januára, 2022

Druhý rok pandémie COVID-19 a úmrtnosť na Slovensku

24.1.2022
Vrcholiaca druhá vlna pandémie na konci kalendárneho roka 2020 a na jar v roku 2021 a s ňou prudko rastúce počty zomretých osôb na Slovensku dávali tušiť, že zvýšenie úmrtnosti nebude len krátkou medziročnou epizódou, ale rok 2021 prinesie pravdepodobne ďalšie zhoršenie úmrtnostných pomerov. Predbežné údaje, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) publikoval a publikuje na týždennej a mesačnej báze, to postupne potvrdzovali.
17 januára, 2022

Národný workshop projektu POW BRIDGE o vysielaní pracovníkov

12.1.2022
Začiatkom januára (12.1.2022) sme uskutočnili posledné stretnutie projektu POW-BRIDGE. Na národný workshop sme prizvali respondentov/respondentky a partnerské organizácie výskumného projektu – zástupcov verejnej a štátnej správy, zamestnávateľských zväzov, samotných zamestnávateľov, odborové organizácie, neziskové a medzinárodné organizácie – aby sme im poďakovali za aktívnu podporu počas trvania projektu a prezentovali kľúčové výstupy projektu s presahom na prax.

APVV projekty

EŠIF projekty