Aktuality Prognostického ústavu SAV

2 mája, 2023

Odštartovali sme projekt PACES podporený v schéme Horizont Európa

2.5.2023
Dňa 17. apríla sa výskumníčky Prognostického ústavu Centra sociálnych a psychologických vied SAV Lucia Mýtna Kureková, Jana Papcunová, a Lucia Kováčová zúčastnili úvodného koordinačného stretnutia Horizont Európa projektu PACES v holandskom Haagu.
30 marca, 2023

Nová kniha v rámci projektu ENLIVEN

30.3.2023
Gratulujeme našej kolegyni Ivane Studenej,  k vydaniu knihy „Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe“. Na knihe sa podieľala ako editorka spoločne s John Holford (University of Nottingham), Pepka Boyadjieva (Bulgarian Academy of Sciences), Sharon Clancy (University of Nottingham) a Günter Hefler (3s) a je spoluautorkou niekoľkých kapitol publikácie.
23 marca, 2023

CSPV svojím výskumom prispieva ku tvorbe zodpovedný verejných politík

23.3.2023
Slovenská republika v porovnaní s priemerom krajín EÚ v účasti detí na predškolskej výchove a vzdelávaní dlhodobo zaostáva. Účasť detí na predškolskej výchove a vzdelávaní je jednou z oblastí, prostredníctvom ktorej je možné demonštrovať štrukturálne nerovnosti medzi rómskou a nerómskou skupinou obyvateľov.
22 marca, 2023

Vzdelávanie dospelých na pracovisku: diskusný seminár v projekte ISKILL

20.3.2023
V pondelok 20. marca 2023 sa uskutočnil v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR diskusný seminár s názvom Vzdelávanie dospelých na pracovisku – potreby nových zručností, ktorý organizoval Prognostický ústav CSPV SAV v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

APVV projekty

EŠIF projekty