Aktuality Prognostického ústavu SAV

2 mája, 2023

Odštartovali sme projekt PACES podporený v schéme Horizont Európa

2.5.2023
Dňa 17. apríla sa výskumníčky Prognostického ústavu Centra sociálnych a psychologických vied SAV Lucia Mýtna Kureková, Jana Papcunová, a Lucia Kováčová zúčastnili úvodného koordinačného stretnutia Horizont Európa projektu PACES v holandskom Haagu.
21 apríla, 2023

Aký je vzťah medzi sociálnym dialógom a účasťou a dostupnosťou vzdelávania dospelých?

21.4.2023
V spolupráci s inštitútom HIVA-Katolícka univerzita Leuven sme v rámci projektu ISKILL pripravili novú štúdiu o vzťahu medzi sociálnym dialógom a prístupe ku vzdelávaniu dospelých.
16 apríla, 2023

Vypisujeme nové témy dizertačných prác pre šk.rok 2023/2024

16.4.2023
V nasledujúcom školskom roku vypisujeme nové témy dizertačných prác so spolupracujúcimi vzdelávacími inštitúciami.
30 marca, 2023

Nová kniha v rámci projektu ENLIVEN

30.3.2023
Gratulujeme našej kolegyni Ivane Studenej,  k vydaniu knihy „Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe“. Na knihe sa podieľala ako editorka spoločne s John Holford (University of Nottingham), Pepka Boyadjieva (Bulgarian Academy of Sciences), Sharon Clancy (University of Nottingham) a Günter Hefler (3s) a je spoluautorkou niekoľkých kapitol publikácie.
23 marca, 2023

CSPV svojím výskumom prispieva ku tvorbe zodpovedný verejných politík

23.3.2023
Slovenská republika v porovnaní s priemerom krajín EÚ v účasti detí na predškolskej výchove a vzdelávaní dlhodobo zaostáva. Účasť detí na predškolskej výchove a vzdelávaní je jednou z oblastí, prostredníctvom ktorej je možné demonštrovať štrukturálne nerovnosti medzi rómskou a nerómskou skupinou obyvateľov.
22 marca, 2023

Vzdelávanie dospelých na pracovisku: diskusný seminár v projekte ISKILL

20.3.2023
V pondelok 20. marca 2023 sa uskutočnil v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR diskusný seminár s názvom Vzdelávanie dospelých na pracovisku – potreby nových zručností, ktorý organizoval Prognostický ústav CSPV SAV v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
26 januára, 2023

Úspešný Online Workshop projektu INFO-POW

19.01.2023
Tím Prognostického ústavu CSPV SAV pod vedením Lucie Mýtnej Kurekovej zorganizoval vo štvrtok 19. januára 2023 INFO-POW Online Stakeholder Consultation Workshop v rámci projektu INFO-POW
11 januára, 2023

Výzva na predkladanie príspevkov Konferencia EVALUATION ON RURAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT

11.01.2023
Centrum spoločenských a psychologických vied v rámci iniciatívy PROFEEDBACK COST dňa 18.5.2023 v Bratislave realizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na tému regionálneho rozvoja.

Knihy a publikácie

Časopis

APVV projekty

EŠIF projekty