Aktuality Prognostického ústavu SAV

11 októbra, 2022

Stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie na tému výziev na trhu práce v kontexte migrácie z Ukrajiny

11.10.2022
Dňa 22. septembra sa uskutočnilo druhé stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie, ktorej cieľom je vytváranie expertného priestoru...
28 septembra, 2022

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

22 septembra, 2022

Pracovná ponuka na pozíciu: Technicko-administratívny/a pracovník/pracovníčka PÚ CSPV SAV

22.9.2022
Prognostický ústav CSPV SAV ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka/pracovníčky so SŠ vzdelaním na zabezpečenie nasledovných činností:
14 septembra, 2022

Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

14.9.2022
V dňoch 6.-8.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií...
8 septembra, 2022

INFO- POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov

23 júna, 2022

Zoznam oprávnených voličov pre doplňujúce voľby do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i. 

23.6.2022
Zoznam oprávnených voličov pre doplňujúce voľby do Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.
23 júna, 2022

Oznámenie o konaní doplňujúcich volieb na funkciu člena/členky vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

23.6.2022
22 júna, 2022

„Spolupráca ruže prináša“

22.6.2022
Pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV pripravili novú publikáciu: "Spolupráca ruže prináša: Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy".

Knihy a publikácie

Časopis

APVV projekty

EŠIF projekty