Aktuality Prognostického ústavu SAV

19 októbra, 2023

Záverečná konferencia projektu ISKILL v Bruseli

19.10.2023
Dňa 13.10.2023 sa naši kolegovia Ivana Studená, Miroslav Štefánik a Lucia Kováčová zúčastnili záverečnej konferencie projektu ISKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých v priestoroch bruselského Centre for European Policy Studies (CEPS),
17 októbra, 2023

Významné publikácie Vladimíra Baláža boli ocenené Cenami SAV

16.10.2023
Náš kolega doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. si 18. septembra 2023 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave prevzal Cenu Slovenskej akadémie za špičkovú vedecké publikácie, ktoré v uplynulom období zaznamenali významný úspech.

Knihy a publikácie

Časopis

APVV projekty

EŠIF projekty