Odštartovali sme INFO-POW projekt vo Viedni

Prognostický ústav odštartoval realizáciu nového medzinárodného projektu financovaného Európskou komisiou ‘INFO-POW – Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov‘. Projekt má za úlohu zmapovať online a offline informačné kanály, ktoré poskytuje štát a neštátni činitelia vysielajúcim firmám, a pripraviť webový prieskum určený firmám v stavebnom sektore za účelom identifikovania ich potrieb v súvislosti s informáciami o vysielaní zamestnancov.

Stretli sme sa 20. októbra 2022 v European Centre for Social Welfare Policy and Research vo Viedni spoločne s projektovými partnermi: European Centre for Social Welfare Policy and Research (vedúci partner), HIVA KU Leuven, ZRC SAZU – Research Centre of the Slovenian Academy of Arts and Sciences a UNIVE – Ca’ Foscari University of Venice. Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied reprezentovali výskumné pracovníčky Prognostického ústavu: Lucia Mýtna Kureková, Ivana Studená a Alexandra Moran.

Témou diskusie boli najprv administratívne aspekty realizácie projektu. Potom nasledovala rozsiahla diskusia o metodologických nástrojoch, ktoré budú využité na zber dát pomocou zmapovania krajín a webového prieskumu.

Tím Slovenskej akadémie vied sa teší na organizovanie online konzultačného workshopu, ktorý sa uskutoční v januári 2023.