Profil: Lucia Mýtna Kureková, Mgr., MA. PhD., samostatná vedecká pracovníčka


Výskumné zameranie

  • Trh práce a zručnosti
  • Nerovnosti na trhu práce a znevýhodnené skupiny
  • Pracovná migrácia a pracovná mobilita
  • Sociálna inklúzia, sociálna politika a aktívne politiky trhu práce
  • Veľké dáta (big data) a inovatívne zdroje údajov pre trh práce

Prognózy, výhľady, analýzy, stratégie

  • Výskum o príčinách a dôsledkoch nerovností na trhu práce v kontexte koronapandémie na Slovensku. Výskum v oblasti pracovnej migrácie a vysielania pracovníkov v rôznych inštitucionálnych rámcoch. Výskum v oblasti adaptačných stratégií jednotlivcov na koronavírus na trhu práce. Výskum o celoživotnom vzdelávaní v kontexte digitalizácie a automatizácie. Analýzy metodologických aspektov využitia online dát o trhu práce pre výskum zručností.

Profil samostatnej vedeckej pracovníčky

Lucia Mýtna Kureková (PhD) získala doktorát v roku 2011 na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti v odbore politická ekonómia. Medzi jej výskumné oblasti patria témy nerovnosti na trhu práce; pracovnej migrácie a integrácie migrantov; využitia inovatívnych zdrojov údajov; a verejných politík trhu práce a rozvoja zručností. Lucia v týchto oblastiach široko publikovala a získala skúsenosti v oblasti výskumu a riadenia výskumu v rôznych medzinárodných výskumných projektoch vrátane STYLE, NEUJOBS, POW-BRIDGE a ISKILL. Pracuje ako konzultantka a národná expertka pre medzinárodné organizácie vrátane Svetovej banky, Európskej komisie, CEDEFOP, ILO a OECD. Od roku 2019 je členkou redakčnej rady časopisu Ekonomický časopis. Okrem toho pôsobí ako Fellow v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce (CELSI), Globálnej organizácie práce (GLO) a Inštitúte pre štúdium práce v Bonne (IZA).


Vedecké projekty


Vybraná publikačná činnosť

GUZI, Martin - KAHANEC, Martin - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. What explains immigrant-native gaps in European labor markets: The role of institutions. In Migration Studies, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 1823–1856. (2020: 1.917 - IF, Q3 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2049-5838. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/migration/mnab044 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: ADMA

MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia - KOVÁČOVÁ, Lucia - HOLIČKOVÁ, Nina. Spolupráca ruže prináša : Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v období koronakrízy. Recenzentky: Darina Ondrušová, Zuzana Polačková. Bratislava : Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, 2022. 127 s. ISBN 978-80-89524-67-9 (VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku) Typ: AAB