Vzdelávanie dospelých na pracovisku: diskusný seminár v projekte ISKILL

V pondelok 20. marca 2023 sa uskutočnil v priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR diskusný seminár s názvom Vzdelávanie dospelých na pracovisku – potreby nových zručností, ktorý organizoval Prognostický ústav CSPV SAV v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

Seminár je súčasťou projektu “ISKILL – Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých“. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať potreby zamestnávateľov a zamestnancov pre podporu zručností v kontexte digitálnej a zelenej transformácie, ako aj prax vo firmách a používané prístupy ku vzdelávaniu zamestnancov. Zhodnotili sme možnú úlohu odborov v podpore vzdelávania dospelých na pracovisku a zreflektovali sme existujúce verejné schémy podpory vzdelávania dospelých a možnosti pre nové formy podporných schém. Diskusia nadväzovala na krátku prezentáciu empirických výsledkov projektu ISKILL, kde sme predstavili zistenia na základe rozhovorov so zamestnávateľmi, zamestnancami a stakeholdermi v automobilovom sektore.

Diskusie sa zúčastnili zastupiteľky a zastupitelia štátnej správy, odborových organizácií, poskytovateľov vzdelávania a kariérneho poradenstva. Účastníčky a účastníci prispeli hodnotnými podnetmi k témam štátnych schém vzdelávania a hľadania rovnováhy medzi záujmami a potrebami zamestnancov a zamestnávateľov vo vzdelávaní, ako aj k potrebe posilnenia sociálneho dialógu ako nástroja pre rozvoj vzdelávania.