Významné publikácie Vladimíra Baláža boli ocenené Cenami SAV

Náš kolega doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. si 18. septembra 2023 v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave prevzal Cenu Slovenskej akadémie za špičkovú vedecké publikácie, ktoré v uplynulom období zaznamenali významný úspech.

Ocenenie v kategórii špičkových časopiseckých publikácií získal článok Riziko, neistota a nejednoznačnosť počas pandémie COVID-19: medzinárodná analýza zámerov cestovať do zahraničia publikovaný v Annals of Tourism Research. Baláž bol ocenení taktiež v kategórii vedeckých publikácií s mimoriadne vysokým počtom citácií, a to za publikáciu s názvom Riziko a neistota v cestovnom ruchu. Teoretické reflexie publikovanú v Journal of Travel Research.

Z Centra spoločenských a psychologických vied boli ocenení aj Vladimíra Kurincová Čavojová, Jakub Šrol, Matúš Grežo a Ivan Sarmány-Schuller z Ústavu experimentálnej psychológie.

Kolegom a kolegyni gratulujeme a želáme ďalšie úspechy.

Viac informácií nájdete na stránke SAVCSPV.