Vyšiel blog o projekte INFO-POW na EURACTIV

Dnes vyšiel blog, ktorý prezentuje výsledky projektu INFO-POW, na platforme EURACTIV Slovensko. Autorkami textu sú Alexandra Moran a Lucia Mýtna Kureková.

Hlavnými zisteniami výskumu je, že väčšinu informačných kanálov o vysielaní pracovníkov sprostredkovali súkromní aktéri a nie verejné inštitúcie. Informácie o vysielaní sú fragmentované na úrovni informačných kanálov, ako aj na úrovni aktérov, ktorí zodpovedajú za rôzne oblasti vysielania.

Blog si môžete prečítať na stránke EURACTIV: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/opinion/vyskum-vysielanie-pracovnikov-zo-slovenska-sa-potyka-s-nedostatkom-informacii/

Viac informácií o projekte nájdete na našej webstránke: https://www.prog.sav.sk/info-pow-hodnotenie-informacnych-kanalov-a-ich-vyuzitia-pri-vysielani-zamestnancov/