Úspešný Online Workshop projektu INFO-POW

Tím Prognostického ústavu CSPV SAV pod vedením Lucie Mýtnej Kurekovej zorganizoval vo štvrtok 19. januára 2023 INFO-POW Online Stakeholder Consultation Workshop v rámci projektu INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov. Na workshope sa stretlo takmer 50 účastníkov a účastníčok z partnerských krajín, ktorí zastupovali verejné inštitúcie na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Projekt je realizovaný v spolupráci s projektovými partnermi z piatich členských krajín – Slovensko, Rakúsko, Belgicko, Taliansko a Slovinsko. Workshopu sa zúčastnili aj zástupcovia a zástupkyne európskych inštitúcií, ako aj experti a expertky v oblasti prieskumov a dátovej vedy.

Na stretnutí projektové tímy odprezentovali výskumné aktivity projektu, v rátane predbežných výsledkov mapovania informačných kanálov o vysielaní zamestnancov v jednotlivých krajinách a návrhu pilotného webového prieskumu cieleného na vysielajúce podniky. Workshop rovnako vytvoril priestor na vzájomnú spätnú väzbu, diskusiu a sieťovanie.

Ďakujeme účastníkom a účastníčkam za ich čas a podnety.