Pracovné podmienky v typických, netypických a veľmi netypických zamestnaniach na Slovensku: mapovacia štúdia

Rok
2013
Volume
Volume 5, No 3
Autori / Authors
Mgr.M.Sc. Pavol Baboš, PhD.
Dokument
Download