Aktuality Prognostického ústavu SAV

19 marca, 2024

Výskum pre prax: prenesenie výskumných výstupov o vysielaní pracovníkov do oblasti živnostenského podnikania a jeho regulácie 

19.3.2024
V piatok 15. marca prezentovala Lucia Mýtna Kureková odborný príspevok na konferencii Slovenského živnostenského zväzu Chýbali by nám živnostníci? Význam živnostenského podnikania pre ekonomiku a spoločnosť.
4 marca, 2024

Nová kniha: Prístup k informáciám o vysielaní zamestnancov. Praktiky a výzvy stavebných spoločností

4.3.2024
Táto kniha predstavuje problematiku prístupu k informáciám v súvislosti s vysielaním pracovníkov. Autori identifikujú a hodnotia postupy a problémy stavebných spoločností zapojených do vysielania pracovníkov, či už ako vysielajúcich spoločností, ktoré vysielajú svojich pracovníkov na poskytovanie služieb z jednej krajiny Európskej únie (EÚ) do druhej, alebo ako hosťujúcich spoločností, ktoré prijímajú služby poskytované vysielajúcimi spoločnosťami a ich vyslanými pracovníkmi
27 februára, 2024

ReSPS Research for Social Psychological Sciences: 9. apríl 2024

26.2.2024
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizuje vedeckú konferenciu Research for Social Psychological Sciences (ReSPS), ktorá sa bude konať v utorok 9. apríla 2024 v Smoleniciach. Na konferencii vystúpi profesorka Viera Bačová s príspevkom „K diskusii o rigoróznosti kvalitatívneho výskumu“.
20 decembra, 2023

Nová publikácia Nikolety Slavíkovej a Branislava Šprochu

20.12.2023
Naša kolegyňa Nikoleta Slavíková a náš kolega Branislav Šprocha z Prognostického ústavu CSPV SAV a nedávno publikovali v časopise Demografie článok s názvom „Internal migration from and to municipalities in Slovakia with the highest proportion of people living in Roma settlements“.
12 decembra, 2023

Publikácia Briana Faba v American Economic Journal: Macroeconomics

12.12.2023
S radosťou oznamujeme uverejnenie kolaboratívnej štúdie "New Facts on Consumer Price Rigidity in the Euro Area" (Nové fakty o rigidite spotrebiteľských cien v eurozóne), ktorej autorom je Brian Fabo a popredný tím, ktorý tvoria...

Knihy a publikácie

Časopis

APVV projekty

EŠIF projekty