Konferencia COST Action CA20115 ENIS v Estónsku

V dňoch 6.-7.10.2022 sa vedkyňa Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií v Estónsku, konkrétne v Tartu. Cieľom účasti bolo dohodnutie ďalšej spolupráce na medzinárodnom projekte  COST Action CA20115 ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe.

Na jednej fotke je aj s vedúcim projektu Dr. Christof Van Mol.(viac info na https://www.enisnetwork.com/team)

Viac info o projekte je na  https://www.enisnetwork.com