ISKILL: Druhé stretnutie v Bratislave

Dňa 15. novembra 2022 sa v Malom kongresovom centre Slovenskej akadémie vied uskutočnilo druhé stretnutie projektu “ISKILL – Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých“. Túto udalosť zorganizoval Prognostický ústav CSPV SAV a bola moderovaná našou výskumníčkou Luciou Mýtnou Kurekovou.

 

Tím Prognostického ústavu privítal medzinárodných partnerov projektu – HIVA KU Leuven, Syddansk University, Fondazione ADAPT, Centre for European Policy Studies a Inštitút filozofie a sociológie Bulharskej akadémie vied. Počas stretnutia partneri prezentovali predbežné zistenia výskumu, , riešili súčasné a potenciálne problémy v projektových úlohách a diskutovali o ďalších krokoch v projekte. Viac informácií o projekte ISKILL, ktorý sa týka vzdelávania dospelých na pracovisku v kontexte sociálneho dialógu môžete nájsť TU.