Inovačný rozvoj, spolupráca a motivácia pracovníkov v kontexte znalostnej spoločnosti: niektoré výzvy stojace pred Slovenskou republikou

Rok
2015
Volume
Volume 7, No 1
Autori / Authors
Daneš Brzica
Dokument
Download