Profile: Lucia Kováčová, Mgr., MA., Researcher


Research Field

  • Labour integration of vulnerable groups
  • Labour migration and mobility
  • Active labour market policies

Forecasts, Prospects, Analyzes, Strategies

  • Research in labour integration of vulnerable groups. Research in labour mobility and labour migration.

Concise Profile

Lucia Kováčová works as a researcher at the Institute for Forecasting of the Slovak Academy of Sciences. Her research interests include labour integration of vulnerable groups, employment policies and labour mobility. She has gained experiences with applied social research in the topics of social enterpreneurship, active labour market policies, youth employment, and inclusive education in the international and domestic research projects. She graduated from Public Policy at Central European University (CEU) with the specialisation in equality and social justice.


Scientific Projects


Selected Publishing Activity

KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers: Slovakia Country Report : POW-BRIDGE. Reviewers: Sonila Danaj, Miloslav Bahna. [Vienna] : [European Centre for Social Welfare Policy and Research], 2021. 35 p. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-04/POWBRIDGE_Country%20Report%20SLOVAKIA_31032021.pdf (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku)

KOVÁČOVÁ, Lucia - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Challenges encountered by employers in the posting of workers in Slovakia : Posting of workers in the framework of the provision of services, Policy Brief 2021/14. Vienna : European Centre, 2021. 10 p. vyšlo aj v slovenčine: Výzvy vo vysielaní pracovníkov z pohľadu zamestnávateľov na Slovensku. Vysielanie pracovníkov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Dostupné na internete: <https://www.euro.centre.org/publications/detail/4174 https://www.euro.centre.org/downloads/detail/4233> (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov. VEGA č. 2/0079/21 : Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku)

KOVÁČOVÁ, Lucia - JURSA, Dominik - STUDENÁ, Ivana - MÝTNA KUREKOVÁ, Lucia. Praktický návod pre zamestnávateľov vysielajúcich zamestnancov do zahraničia = Practical guide for posting employers in Slovakia [elektronický zdroj]. 2021. Video bolo pripravené v rámci projektu POW-Bridge: Preklenutie rozdielov v legislatíve a praxi vo vysielaní pracovníkov (VS/2019/0396). Dostupné na internete: https://www.youtube.com/watch?v=03E3YDIWeIw (VS/2019/0396 : POW-Bridge: Preklenutie rozdielov medzi legislatívou a praxou vo vysielaní pracovníkov)