Aktuality Prognostického ústavu SAV

27 februára, 2024

ReSPS Research for Social Psychological Sciences: 9. apríl 2024

26.2.2024
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV organizuje vedeckú konferenciu Research for Social Psychological Sciences (ReSPS), ktorá sa bude konať v utorok 9. apríla 2024 v Smoleniciach. Na konferencii vystúpi profesorka Viera Bačová s príspevkom „K diskusii o rigoróznosti kvalitatívneho výskumu“.
20 decembra, 2023

Nová publikácia Nikolety Slavíkovej a Branislava Šprochu

20.12.2023
Naša kolegyňa Nikoleta Slavíková a náš kolega Branislav Šprocha z Prognostického ústavu CSPV SAV a nedávno publikovali v časopise Demografie článok s názvom „Internal migration from and to municipalities in Slovakia with the highest proportion of people living in Roma settlements“.
12 decembra, 2023

Publikácia Briana Faba v American Economic Journal: Macroeconomics

12.12.2023
S radosťou oznamujeme uverejnenie kolaboratívnej štúdie "New Facts on Consumer Price Rigidity in the Euro Area" (Nové fakty o rigidite spotrebiteľských cien v eurozóne), ktorej autorom je Brian Fabo a popredný tím, ktorý tvoria...
7 decembra, 2023

CRIS: Veda pre prax

7.12.2023
Náš ústav sa v spolupráci s partnermi Človek v ohrození a MainArbeit snaží o skvalitnenie služieb zamestnanosti pre ľudí, ktorí sú vzdialení od trhu práce. Jedna z realizovaných aktivít bolo aj školenie pre neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti. Sme veľmi radi, že na podujatí sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí z organizácii z celého Slovenska.
21 novembra, 2023

Spomienka

20.11.2023
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša kolegyňa Martina Lubyová 20. novembra 2023, skonala po dlhom statočnom boji s ťažkým ochorením. Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD (nar. 1967) pôsobila ako riaditeľka Prognostického ústavu a neskôr Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Knihy a publikácie

Časopis