Aktuality Prognostického ústavu SAV

20 mája, 2024

Projekt CRIS ako inšpirácia pre členstvo európskej siete MINET 

20.5.2024
Projekt „Cooperate, reach out, integrate services“ (CRIS) podporený z prostriedkov Európskej Únie v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) bol prezentovaný na stretnutí expertov Minimum Income Network (MINET), ktoré sa konalo 24. apríla 2024 v Bruseli.
30 apríla, 2024

Prezentovali sme projekt INFO-POW na informačnom stretnutí pre zamestnávateľov 

30.4.2024
Dňa 25. apríla 2024 sa uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov na tému vysielania pracovníkov v sektore stavebníctva, ktoré zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Európskym orgánom práce so sídlom v Bratislave (ELA).
19 apríla, 2024

Úspešný prvý ročník konferencie Research for Social and Psychological Sciences. 

19.4.2024
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV) zorganizovalo 9. apríla 2024 prvý ročník vedeckej konferencie Research for Social and Psychological Sciences (ReSPS). Podujatie sa konalo v kongresovom centre SAV v Smoleniciach.
8 apríla, 2024

Vysielanie pracovníkov v sektore stavebníctva, 25. apríla 2024 

8.4.2024
Pozývame Vás na bezplatné podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Európskym orgánom práce so sídlom v Bratislave (ELA), zamerané na tému vysielania pracovníkov v stavebnom sektore. Podujatie sa uskutoční 25. apríla 2024 v Hoteli Bratislava a on-line.
3 apríla, 2024

Gratulujeme Nikolete Slavíkovej k získaniu titulu PhD 

3.4.2024
Dizertačnú prácu s témou „Pracovná migrácia Rómov: ako ju ovplyvňuje rodina“ úspešne obhájila doktorandka spoločného programu Prognostického ústavu CSPV SAV a Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Nikoleta Slavíková.

Knihy a publikácie

Časopis