Aktuality

21 novembra, 2022

Odštartovali sme INFO-POW projekt vo Viedni

21.11.2022

Prognostický ústav odštartoval realizáciu nového medzinárodného projektu financovaného Európskou komisiou ‘INFO-POW – Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov‘. Projekt má za úlohu zmapovať online a offline informačné kanály, ktoré poskytuje štát a neštátni činitelia vysielajúcim firmám

19 októbra, 2022

Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality?

13.10.2022

sa uskutočnila konferencia s názvom Next (Green) Generation EU: Slovenské plány energetických úspor: Ako pretaviť ambície do reality? Výskumná pracovníčka Prognostického ústavu CSPV SAV Dušana Dokupilová...

11 októbra, 2022

Konferencia COST Action CA20115 ENIS v Estónsku

11.10.2022

V dňoch 6.-7.10.2022 sa vedkyňa Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií v Estónsku, konkrétne v Tartu. Cieľom účasti bolo dohodnutie ďalšej spolupráce na medzinárodnom projekte  COST Action CA20115 ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: prepojenie výskumu a praxe.

11 októbra, 2022

Stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie na tému výziev na trhu práce v kontexte migrácie z Ukrajiny

11.10.2022

Dňa 22. septembra sa uskutočnilo druhé stretnutie Platformy pre pracovnú migráciu a vysielanie, ktorej cieľom je vytváranie expertného priestoru pre zdieľanie aktuálnych poznatkov v oblasti pracovnej migrácie, vysielania pracovníkov a trhu práce a pre identifikovanie prioritných tém pre výskum, ktorý by podporil riešenia a inovácie v oblasti politík zamestnanosti a migrácie. Vytvorenie platformy inicioval tím z PÚ CSPV SAV a spolu s nimi v platforme pôsobia zástupkyne a zástupcovia organizácii štátnej a verejnej správy, odborových a zamestnávateľských zväzov, zamestnávateľov a neziskového sektora.

28 septembra, 2022

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

22 septembra, 2022

Pracovná ponuka na pozíciu: Technicko-administratívny/a pracovník/pracovníčka PÚ CSPV SAV

22.9.2022

Prognostický ústav CSPV SAV ponúka prácu na pozíciu technického pracovníka/pracovníčky so SŠ vzdelaním na zabezpečenie nasledovných činností:

14 septembra, 2022
Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

Medzinárodná konferencia Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022

14.9.2022

V dňoch 6.-8.6.2022 sa vedecké pracovníčky Ing. Martina Chrančoková, PhD. zúčastnila na medzinárodnej konferencií Hospodářská politika: Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky v roce 2022. Na konferencii vystúpili s príspevkom: "Analysis of flows of foreign students coming to slovakia from 2009 to 2021", kde bola spoluautorka RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.

8 septembra, 2022

INFO- POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitia pri vysielaní zamestnancov

Najnovšie publikácie