Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v spolupráci s P

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizovalo seminár s názvom “Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti

Najnovšie Publikácie

ISBN: 978-80-89524-39-6

Autori:
Branislav Šprocha - Prognostický ústav Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Pavol Ďurček - Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

DOI:

ISBN:978-80-89398-42-3

Autori:
Branislav Šprocha - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Boris Vaňo - INFOSTAT-Výskumné demografické centrum
Branislav Bleha - Katedra ekonomickej asociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

DOI:

ISBN: 978-80-89524-31-0

Editorka:
Mgr. M.A. Zuzana Polačková, PhD.

DOI: