Záverečný seminár projektu ISKILL

Dňa 28. septembra 2023 sa Prognostickom ústave uskutočnil záverečný seminár projektu ISKILL s názvom Vzdelávanie dospelých na pracovisku: potreby nových zručností. Cieľom tohto stretnutia bolo predstaviť výsledky výskumného projektu ISKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávania dospelých, ktorý realizoval tím PÚ SAV.

V rámci podujatia odprezentovali výskumníčky svoje zistenia zamerané na vzdelávaciu prax vo firmách, úlohu odborov, pohľad na verejné schémy podpory zamestnávania, ako aj odporúčania a podporu rozvoja vzdelávania dospelých v kontexte digitálnej a zelenej transformácie. V prvej časti predstavila Lucia Mýtna Kureková zistenia z komparatívnej dátovej analýzy krajín EÚ, ktorú realizovala spoločne s Miroslavom Štefánikom a Ivanou Studenou a ktorá tvorí súčasť správy dostupnej na stránke CEPS. Nasledovala prezentácia zistení z empirického výskumu zameraného na automobilový priemysel na Slovensku, ktoré uviedli Lucia Kováčová a Ivana Studená. Výskum realizovali spolu s Luciou Mýtnou Kurekovou a národná správa bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Po prezentáciách prebehla diskusia pri okrúhlom stole s reprezentantkami a reprezentantami zainteresovaných subjektov za účelom validácie výsledkov výskumu. Účastníčkam a  a účastníkom ďakujeme za záujem o náš výskum, potvrdený početnou účasťou a produktívnou diskusiou.

Viac o projekte ISKILL.