Záverečná konferencia projektu ISKILL v Bruseli

Dňa 13.10.2023 sa naši kolegovia Ivana Studená, Miroslav Štefánik a Lucia Kováčová zúčastnili záverečnej konferencie projektu ISKILL: Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg s cieľom naštartovať inkluzívne vzdelávanie dospelých v priestoroch bruselského Centre for European Policy Studies (CEPS), ktorý projekt viedol. Náš tím odprezentoval výsledky prípadovej štúdie vzdelávania dospelých na pracovisku v automobilovom sektore na Slovensku s dôrazom na úlohu sociálneho dialógu ako aj analýzu kvantitatívnych dát o zapájaní sa pracovníkov do vzdelávania v krajinách EÚ s dôrazom na súčasné trendy v účasti na vzdelávaní, nerovnosti a rolu kolektívneho vyjednávania.

Cieľom stretnutia bolo nielen diseminovať výskumné zistenia, ale aj zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe z vybraných krajín EÚ a podnietiť konštruktívnu debatu a súčasných výzvach v oblasti celoživotného vzdelávania.

Viac o programe a cieľoch konferencie je možné nájsť TU. Viac o projekte ISKILL nájdete TU.