Využívanie ľudského kapitálu v systéme služieb zamestnanosti – empirické zistenia využívania pracovných kompetencií a profesiových kvalifikácií v systéme služieb zamestnanosti a činnosti sprostredkovateľských organizácií

Rok
2014
Volume
Volume 6, No 4
Autori / Authors
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
Dokument
Download